Navigáció: Főoldal Faktoring

Faktoring

A faktoring egy olyan finanszírozási forma, amely során a Faktor (jelen esetben a Multifaktoring ZRt.) megvásárolja az Ügyfele (általában Szállító) Vevővel szemben fennálló számlaköveteléseit, a számla bruttó értékének bizonyos hányadáért, mint vételár előlegért. Ezt követően a számlaköveteléseket beszedi a Vevőtől.

 

 

Termékeink:

 

Belföldi faktoring, visszkeresettel ill. visszkereset nélkül

Halasztott fizetéssel történő áruszállításából, illetve szolgáltatás nyújtásából származó, átutalással teljesítendő számlakövetelések megvásárlása, visszkereset mellett.

 

Belföldi faktoring, biztosítással

Halasztott fizetéssel történő áruszállításából, illetve szolgáltatás nyújtásából származó, átutalással teljesítendő számlakövetelések megvásárlása, biztosítás mellett.

 

Faktoring szolgáltatásunk igénybevétele gyors és ügyfélbarát Az igénylés és a keret-szerződés megkötése rövid, akár egy hét alatt is finanszírozáshoz juthat!

 

Export faktoring, biztosítással

Halasztott fizetéssel történő áruszállításából, illetve szolgáltatás nyújtásából származó, átutalással teljesítendő export számlakövetelések megvásárlása, biztosítás mellett.

 

Társaságunk megvásárolja a külföldi vevőre szóló, halasztott fizetésű, számlában foglalt követelését. A vevők fizetési kockázatát Társaságunk (díj ellenében) átvállalja.

 

Egyes esetekben a vevői fizetésképtelenség esetén a követelés 100%-nak megtérülését biztosítjuk, ill. ún. előfinanszírozásra is lehetőség nyílik.

 

Áfa-faktoring

Áfa-visszaigénylésből származó, az Adóhatósággal szemben fennálló követelések megvásárlása.

 

Ezen speciális előfinanszírozási forma a beruházáshoz kapcsolódó egyszeri, nagyobb összegű áfa-visszaigénylés esetén, ill. rendszeres visszaigénylés esetén jelent megoldást. Adóbevallása benyújtását követően rövid időn belül rendelkezhet az áfa-visszaigénylés összegének nagy részével.

 

EU-pályázatok faktoringja

Elnyert EU-pályázatból származó, ún. kifizetőhelyekkel szemben fennálló követelések megvásárlása. Egyes esetekben lehetőség nyílik az EU támogatásban részesülő projekt által előírt önerő biztosítására, ill. a támogatási összeg előfinanszírozására is.

 

Csak beszedés


Halasztott fizetéssel történő áruszállításából, illetve szolgáltatás nyújtásából származó, átutalással teljesítendő számlakövetelések megvásárlása, 0% előleg és biztosítás mellett.

 


 

 

Fogalomtár:

 

Belföldi faktoring: Belföldi értékesítésből keletkező vevőkövetelések megvásárlása.

 

Biztosított faktoring: A Faktor hitelbiztosító bevonásával csökkenti a vevő nemfizetésének kockázatát. Ebben az esetben a faktorcég nem élhet visszkereseti jogával.

 

Engedményezési szerződés: Olyan szerződés, amelyben az eredeti jogosult (engedményező) a követelését átruházza másra.

 

Engedményezési záradékszöveg: Az engedményezés megerősítése, írásos utasítás a Vevőnek, hogy a Ffaktornak fizessen. Legtöbbször a kereskedelmi számlára kerül rávezetésre.

 

Export faktoring: Export értékesítésből származó vevőkövetelések megelőlegezése.

 

Faktordíj: A számlaérték százalékában megállapított díj, amit a számlakövetelések kezeléséért számítunk fel. Mértékét egyedileg állapítjuk meg, de általában 0,5-2% között mozog.

 

Faktorkamat marzs: A kockázat átvállalásának fejében kerül felszámításra. Mértéke jellemzően a banki rövid lejáratú hiteleknél valamivel magasabb.

 

Követelésállomány: A Szállító / Ügyfél által benyújtott és engedményezett számlák összegének aktuális egyenlege.

 

Megelőlegezés mértéke: A bruttó számlaérték meghatározott százaléka, amit a faktorcég a követelés esedékessége előtt kifizet a szállítónak.

 

Megelőlegezhető állomány: A Faktor által megvásárolt és pénzügyileg még nem rendezett nyitott követelések állománya, csökkentve a nem megelőlegezhető követelések értékével.

 

Szállító: A Faktor ügyfele.

 

Vevő: A faktorügylet harmadik szereplője, jellemzően a faktorálásban rejlő hitelezési kockázat "hordozója".

 

Vevőlimit: Adott adós vonatkozásában a megelőlegezhető követelésállomány felső határa.

 

Visszkereset: A Faktor lehetősége arra, hogy egyoldalú nyilatkozatára a követelés eladója (Szállító) visszavásárolja tőle a kifizetetlen követelést.

 

Visszkeresetes faktoring: Faktoring szolgáltatás, amelyben a Faktor jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

 


 

Kalkulációs Kártyák - Multifaktoring © megrendelése

 

Az alábbi Kalkulációs Kártyák © emailen ingyenesen megrendelhetőek, az alábbi módon:

 

  • Kérjük adja meg cége nevét, cégjegyzékszámát, a gazdasági vezető elérhetőségét, valamint a közeljövőben tervezett faktorálási, ill. hitelezési(pénzkölcsönzési) ügylet méretét (számla(k) bruttó összege, ill. felveendő hitel(kölcsön) összege).
  • A Kalkulációs Kártyák © egyénre szabásához kérjük adja meg a tervezett faktoring vagy pénzkölcsön ügylet főbb input paramétereit valamint a főbb output paramétereket. Egy db Kalkulációs Kártya © két oldalán két külön számítás található.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakori kérdések ...

 

Hasznos linkek:

Faktoringszövetség

 

Factors Chain International